Laboratorium badawcze

W związku z ciągłym rozwojem zdecydowaliśmy się na wyodrębnienie w strukturach firmy przyzakładowego laboratorium badania komór laminarnych i filtrów.

Laboratorium działa zgodnie z normą  ISO/IEC 17025, co pozwala nam na złożenie wniosku do Polskiego Centrum Akredytacji o przyznanie akredytacji na prowadzone badania.

Posiadany przez nas sprzęt obejmuje między innymi:

  • laserowe liczniki cząstek o zakresie od 0,1 µm
  • fotometr do badania integralności filtrów
  • skaner do filtrów HEPA i ULPA, mogący wykonać skanowanie filtra o wymiarach do 1830 x 610 mm
  • system generowania aerozolu testowego
  • system rozcieńczania aerozolu
  • anemometry z dokładnością pomiaru 0,01 m/s
  • stół testowy do filtrów HEPA/ULPA

Wszystkie przyrządy pomiarowe są regularnie kalibrowane zgodnie z procedurami i wymaganiami norm.

Prowadzimy badania komór laminarnych i filtrów na potrzeby własne oraz dla Klientów zewnętrznych.